Аудит

Шановний Відвідувачу, наша Компанія здійснює свою діяльність на ринку в рамках наступного переліку аудиторських послуг:

1. Аудит фінансової звітності.

2. Перевірки окремих ділянок бухгалтерського обліку з наданням рекомендацій та консультацій.

3. Виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом фінансової звітності:

3.1. Оцінка,перевірка ефективності:

- системи внутрішнього контролю;

використання виробничих потужностей;

функціонування системи управління;

системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;

систем управління персоналом;

інформаційних систем (технологій);

систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;

систем корпоративного управління.

3.2. Оцінка відповідності:

діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства.

3.3. Оцінка вартості активів.

3.4. Оцінка та тестування:

надійності системи бухгалтерського обліку;

відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності.

3.5. Здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності.

3.6. Перевірка прогнозної фінансової інформації.

3.7. Інші завдання.

4. Виконання завдань з підготовки фінансової інформації.

5. Ведення бухгалтерського обліку.

6. Складання фінансових звітів.

7. Відновлення бухгалтерського обліку.

8. Консультації з питань:

8.1    Бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в тому числі:

обрання облікової політики;

встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

організація бухгалтерського обліку;

консолідація фінансової звітності;

трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

інші види консультацій з питань обліку та звітності.

8.2. Системи внутрішнього контролю.

8.3. Оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.

8.4. Застосування інформаційних технологій.

8.5. З інших питань управління та ведення бізнесу, а саме:

правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

інформаційного забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління. проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

9. Складання податкових декларацій та звітів.

10. Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).

11. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.

12. Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

13. Надання інших видів професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

Вартість замовленої послуги визначається та узгоджується індивідуально в залежності від складності поставленого Вами завдання.

Перелік документів визначається індивідуально, в залежності від завдань, що ставляться перед нами.

Замовити послугу з вищевказаного переліку Ви можете зателефонувавши за номерами телефонів: +38 (044) 223 2 322, +38 (098) 557 31 32 або надіславши електронного листа на нашу електронну адресу   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Ми гарантуємо високий професійний рівень надання послуг та

конфіденційність Вашої інформації

З повагою до Вас,

«АУДИТОРСЬКА ГРУПА «ФЕНІКС»

01015, м. Київ, вулиця Кутузова, буд. 1, оф. 2

www.auditphoenix.com    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38 (044) 223 2322, +38 (098) 557 31 32